Η διαβάθμιση της χρήσης των γλωσσών

Η διαβάθμιση της χρήσης των γλωσσών

Η διαβάθμιση της χρήσης των γλωσσών και οι επιπτώσεις της για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας. Όλο και περισσότεροι διοργανωτές εξετάσεων αναπροσαρμόζουν τη μορφή και τα επίπεδα των εξετάσεών τους ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ΚΕΠ.

Σαν αποτέλεσμα, ακούμε σήμερα να γίνεται λόγος για εξετάσεις επιπέδου Β2 (περίπου ισάξιες με αυτές του πιστοποιητικού ‘Lower’ που οι περισσότεροι γνωρίζαμε) αντί για εξετάσεις ‘Lower’, εξετάσεις επιπέδου Γ2 αντί για εξετάσεις ‘Proficiency’, κ.λ.π. Στην πραγματικότητα δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εκτός ίσως από το γεγονός ότι τώρα μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά τους χρήστες γλωσσών, γνωρίζοντας ακριβώς τι είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν αφού έχουν εξασφαλίσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Η μόνη δραστική αλλαγή αφορά την εισαγωγή περισσότερων διοργανωτικών εξεταστικών φορέων στο σκηνικό των εξετάσεων γλωσσομάθειας, πράγμα που παρέχει σε εμάς μεγαλύτερο πεδίο επιλογής. Οι περισσότεροι από τους νέο-εισαχθέντες εξεταστικούς φορείς παρέχουν πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται ως αποδεικτικά γλωσσικής ικανότητας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αν και είναι πάντα καλύτερο να απευθύνεστε σε κάποιον που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε για καταλληλότερη καθοδήγηση.