Εκπαίδευση είναι η βαθμιαία ανακάλυψη της άγνοιάς μας -Will Durant- Ο δάσκαλος εμπνέει, καθοδηγεί και υποστηρίζει.
Ο μαθητής αξιοποιεί τις δυνατότητές του, τις εξελίσσει και προοδεύει.
Blog

Σχετικά με εμάς…

Subscribe

Για τις τελευταίες εξελίξεις, εγγραφείτε στο newsletter μας!

Σχετικά με εμάς…

Κέντρο Εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών

 

H γνώση ξένων γλωσσών ανοίγει “δρόμους” επικοινωνίας, διευρύνει τους ορίζοντες της σταδιοδρομίας
και της προόδου, δημιουργεί πολίτες ενός ευρύτερου κόσμου, έτσι όπως ακριβώς αξίζει να είναι τα παιδιά μας.

 

Με άξονα αυτή τη φιλοσοφία και έχοντας την πεποίθηση πως η εκμάθηση ξένων γλωσσών πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν δημιουργική διαδρομή
και όχι σαν μηχανική διαδικασία , εδώ και χρόνια “κτίζουμε” γερά και συστηματικά τα θεμέλια της ξενόγλωσσης παιδείας
με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος γλωσσικής εκπαίδευσης.

Κέντρο Εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών

 

H γνώση ξένων γλωσσών ανοίγει “δρόμους” επικοινωνίας, διευρύνει τους ορίζοντες της σταδιοδρομίας
και της προόδου, δημιουργεί πολίτες ενός ευρύτερου κόσμου, έτσι όπως ακριβώς αξίζει να είναι τα παιδιά μας.

 

Με άξονα αυτή τη φιλοσοφία και έχοντας την πεποίθηση πως η εκμάθηση ξένων γλωσσών πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν δημιουργική διαδρομή
και όχι σαν μηχανική διαδικασία , εδώ και χρόνια “κτίζουμε” γερά και συστηματικά τα θεμέλια της ξενόγλωσσης παιδείας
με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος γλωσσικής εκπαίδευσης.

initial image
initial image
initial image
initial image
initial image

Κάνε την επιλογή σου!

initial image
initial image
initial image
initial image
initial image

Subscribe

Για τις τελευταίες εξελίξεις, εγγραφείτε στο newsletter μας!

Επιτυχίες

Προγράμματα Γλωσσών

Ζητήστε Πληροφορίες

Επιτυχίες

Προγράμματα Γλωσσών

Ζητήστε Πληροφορίες

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Πρωτόγνωρη πρόκληση (τίτλος)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης των Κέντρων μας, learn.michou.gr, αξιοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, εξασφαλίζει στους μαθητές ποιοτική ξενόγλωσση εκπαίδευση εξ αποστάσεως.
Η τηλεκπαίδευση προκαλεί τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων , δεξιοτήτων ζωής και τρόπων επικοινωνίας. Αναδύονται νέες δυνατότητας και προοπτικές μάθησης.

Κι από κοντά και από μακριά, εμείς διδάσκουμε παιδιά !

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Πρωτόγνωρη πρόκληση (τίτλος)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης των Κέντρων μας, learn.michou.gr, αξιοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, εξασφαλίζει στους μαθητές ποιοτική ξενόγλωσση εκπαίδευση εξ αποστάσεως.
Η τηλεκπαίδευση προκαλεί τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων , δεξιοτήτων ζωής και τρόπων επικοινωνίας. Αναδύονται νέες δυνατότητας και προοπτικές μάθησης.

Κι από κοντά και από μακριά, εμείς διδάσκουμε παιδιά !