Τμήμα Ιταλικών

Ολοι οι κύκλοι σπουδών έχουν σχεδιαστεί με ευελιξία και πρωτοποριακή αντίληψη σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαικό πλαίσιο (Common European Framework C E F ) και η επιλογή του τμήματος κατάταξης κάθε παιδιού ανταποκρίνεται στις δυνατότηες και τις ανάγκες του μετά απο προσεκτική και αντικειμενική αξιολόγηση.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ιταλικών

 

  • Γενικά Ιταλικά
  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις του PALSO (Elementare, Intermedio, Medio, Superiore)
  • Εξετάσεις του Ιταλικού Ινστιτούτου (Diploma di Lingua Italiana)
  • Εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Perugia (CELI)
  • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισαγωγή στα Ιταλικά Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και σε Ιταλικά Πανεπιστήμια
  • Τμήματα ενηλίκων
  • Ιδιαίτερα μαθήματα