Τμήμα Ισπανικών

Ολοι οι κύκλοι σπουδών έχουν σχεδιαστεί με ευελιξία και πρωτοποριακή αντίληψη σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαικό πλαίσιο (Common European Framework C E F ) και η επιλογή του τμήματος κατάταξης κάθε παιδιού ανταποκρίνεται στις δυνατότηες και τις ανάγκες του μετά απο προσεκτική και αντικειμενική αξιολόγηση.

  • Γενικά Ισπανικά
  • Εξετάσεις του Ισπανικού Ινστιτούτου Cervantes (Basico, Superior)
  • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισαγωγή στο Τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Τμήματα ενηλίκων