Τμήμα Γερμανικών

Όλοι οι κύκλοι σπουδών έχουν σχεδιαστεί με ευελιξία και πρωτοποριακή αντίληψη σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαικό πλαίσιο (Common European Framework C E F ) και η επιλογή του τμήματος κατάταξης κάθε παιδιού ανταποκρίνεται στις δυνατότηες και τις ανάγκες του μετά απο προσεκτική και αντικειμενική αξιολόγηση.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Γερμανικών

 

  • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για το σχολείο
  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις του PALSO (Elementar-, Grund-, Mittelstufe, Zertifikat)
  • Εξετάσεις του Ινστιτούτου Γκαίτε (Zertifikat, Mittelstufe, Kleines καιGrosses Deutsch Sprachdiplom)
  • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισαγωγή στα Γερμανικά Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και σε Γερμανικά Πανεπιστήμια
  • Τμήματα ενηλίκων
  • Ιδιαίτερα μαθήματα

 

Τάξη
Γερμανικών
Ηλικία Ώρες
εβδομαδιαίως
Εξετάσεις
A1.1 10-11 3
A1.2 11-12 3 Goethe Zertifikat A1 Fit 1
A2 12-13 3 Goethe Zertifikat A2 Fit 2
B1 13-14 3 Goethe Zertifikat B1 J
B1+ 14-15 3
B2 15 3 Goethe Zertifikat B2 J
C1 16-17 3 Goethe Zertifikat C1
C2 17-18 3 Goethe Zertifikat C2