Πως Διδάσκουμε

Παρακολουθώντας τις έρευνες επάνω στις στρατηγικές μάθησης εδώ και 40 περίπου χρόνια, εστιάζουμε στην ενεργό συμμετοχή και δράση του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία * αξιοποιούμε τη διδασκαλία μέσα σε ομάδες μαθητών όπου ο καθένας, έχοντας κοινά αλλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους συμμαθητές του, καθιστά τη διδασκαλία ανεπανάληπτο γεγονός.

Διδάσκουμε λαμβάνοντας υπόψιν τα ευρήματα της επιστημονικής εκπαιδευτικής έρευνας, σε σχέση με το πώς κατακτάται η ξένη γλώσσα. Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας όπως ο Η/Υ, το διαφανοσκόπειο, ο ‘έξυπνος’ – διαδραστικός πίνακας και η πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Χρησιμοποιούμε ευέλικτο και διαδραστικό υλικό, καθώς επίσης και το διαδίκτυο για εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο ανεβάζουμε κατακόρυφα την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών χωρίς να αυξάνεται το κόστος για τον μαθητή, αντίθετα μειώνοντας κατά περίπτωση τα χρόνια σπουδών.

Το Εκπαιδευτικό μας Μοντέλο ,
«Έξυπνο» και με «Αξία»

Είμαστε πάντα σε εγρήγορση

Φροντίζουμε οι μαθητές μας να μαθαίνουν ξεκούραστα

Διαθέτουμε υπομονή

Έχουμε πίστη στις ικανότητες των μαθητών μας

και διαθέτουμε συναισθηματική νοημοσύνη την οποία καλλιεργούμε και στους μαθητές μας.

Πιστεύουμε στην ομαδικότητα, τη διδασκαλία και την εκμάθησή της ξένης γλώσσας στην τάξη.

Η διδασκαλία μας διακρίνεται για την  : αποτελεσματικότητά της.

Οι γονείς των μαθητών μας αισθάνονται ξέγνοιαστοι όσον αφορά το «διάβασμα» των παιδιών τους. Το αναλαμβάνουμε εμείς

Μέσα από τη διδασκαλία μας, τα παιδιά αποκτούν ικανότητες – εργαλεία ζωής.

Προσφέρουμε στους μαθητές μας κίνητρα προσωπικής ανάπτυξης.

Η Διδασκαλία μας βασίζεται :

Στο τρίπτυχο :

  • μαθαίνω πώς να μαθαίνω
  • βιωματική μάθηση
  • μαθητοκεντρική εκπαίδευση – γνώση

Για τα Κ.Ξ.Γ. ΜΙΧΟΥ η σοφία των προγόνων μας με την παρότρυνση “Αιεν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων”, αποτελεί εδώ και δεκαετίες ασάλευτο βάθρο ανάπτυξης και επίτευξης στόχων.

Η διάθεσή μας να αριστεύουμε οι ίδιοι και να ξεχωρίζουμε από τους άλλους ως δάσκαλοι, μας ωθεί σε μια αδιάλειπτη ενημέρωση, επιμόρφωση και αναζήτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία που υιοθετούμε ανταποκρίνεται πάντα στις αρχές της ευελιξίας και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών μας.

Κατακτάμε μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες (δυσλεξία – μαθησιακές δυσκολίες).