Εξετάσεις

Επιτυχία στις Εξετάσεις

Στην Ευρώπη των γλωσσών, των πολιτισμών και των λαών λένε “ότι χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για να γίνει κάτι καλά”. Πράγματι όλοι οι συνεργάτες των Κ.Ξ.Γ. ΜΙΧΟΥ, σε συνδυασμό με την άριστη συνεργασία των γονέων,  έχουμε καταφέρει να εξασφαλίζουμε για τους μαθητές μας υψηλά επίπεδα διδασκαλίας. Έτσι, η πορεία τεσσάρων δεκαετιών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση σφραγίζεται με τις επιτυχίες μας, που αγγίζουν το 100% στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Η εκπαιδευτική κουλτούρα και φιλοσοφία του σχολείου μας, η οποία στηρίζεται στην Καινοτομία, την Ανανέωση και τον Επαγγελματισμό για την Πρόοδο των μαθητών μας, εξασφαλίζει την επιτυχία τους στο σχολείο και στη ζωή, επίσης* Με εμπνευστή και οδηγό μας την επαγγελματική επιμόρφωση, προσφέρουμε στους μαθητές μας μαθησιακές δεξιότητες όπως την ικανότητα του να θυμάμαι, να κατανοώ, να εφαρμόζω, να αναλύω, να αξιολογώ και να δημιουργώ. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν παράλληλα εργαλεία ζωής και τις διδάσκουμε.

Καθηγητές Έμπειροι και Εκπαιδευμένοι

Οι Καθηγητές μας είναι κάτοχοι πτυχίων και μεταπτυχιακών και τους διακρίνει ο ενθουσιασμός και η υπευθυνότητα.

Φορείς εξετάσεων αγγλικής γλώσσας

Φορείς εξετάσεων γερμανικής γλώσσας

Φορείς εξετάσεων γαλλικής γλώσσας

Φορείς εξετάσεων ισπανικής γλώσσας

Φορείς εξετάσεων ιταλικής γλώσσας

Επιτυχία στις Εξετάσεις

Έχουμε παράδοση στην προετοιμασία διπλωμάτων και στην επιτυχία στις εξετάσεις.

Καθηγητές Έμπειροι και Εκπαιδευμένοι

Οι Καθηγητές μας είναι κάτοχοι πτυχίων και μεταπτυχιακών και τους διακρίνει ο ενθουσιασμός και η υπευθυνότητα.

Φορείς εξετάσεων αγγλικής γλώσσας
Φορείς εξετάσεων γαλλικής γλώσσας
Empty section. Edit page to add content here.
Φορείς εξετάσεων γερμανικής γλώσσας
Empty section. Edit page to add content here.
Φορείς εξετάσεων ιταλικής γλώσσας
Empty section. Edit page to add content here.
Φορείς εξετάσεων ισπανικής γλώσσας
Empty section. Edit page to add content here.